Informationer A-Z

 

Information A-Z


Nye eller potentielle lejere/ejere.

Her vil du blive præsenteret for en række af de problemer og spørgsmål der uvilkårligt vil dukke op før eller siden.

Har du kommentarer til punkterne eller forslag til nye punkter, er du velkommen til at skrive en mail til administrator/bestyrelsen.

 

Antenneforening

Ejendommen er tilknyttet Næsby Antennelaug. Der er intet tvungen medlem-skab af antenneforeningen. Ved overtagelse af en lejlighed betales et engangsgebyr til Antenneforeningen, for overtagelse af medlemskab.

 

Næsby Antennelaug: www.nal-medienet.dk

Tilbage til Indeks

 


Arbejdsdage

Ejerforeningen afholder arbejdsdage, hvor alle beboere og ejere kaldes sammen til et stykke fælles arbejde vedr. ejendommen. Bestyrelsen beslutter forinden hvilket projekt der skal igangsættes den pågældende arbejdsdag.

 

Arbejdsdage forgår som udgangspunkt på lørdage i tidsrummet kl. 09.00 – ca. 14.00. Foreningen sørger for drikkelse og bespisning til de fremmødte.

Arbejdsdagene stammer oprindeligt tilbage fra 1993, da ejerforeningens økonomi var elendig, og den eneste mulighed for en hurtig effektiv bedring var at samle alle til en fælles arbejdsdag - eller weekend!!!

I dag fastholdes arbejdsdagene primært for at skabe sammenhold i ejen-dommen, idet der er mange der ellers aldrig vil få hilst på hinanden.

Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i disse arbejdsdage. Alle er velkomne - også selvom man ikke er den store ørn til fysisk arbejde. Vi finder noget arbejde hvor du alligevel gør nytte.

Tilbage til Indeks

 


Ejerforeningsbidrag

Den 1. i hver måned skal der betales bidrag til ejerforeningen. Opkrævningerne foregår via PBS.

Bidragets størrelse afhænger af lejlighedens fordelingstal i forhold til hele ejendommen. Har du et fordelingstal på 1,87% betyder det at du skal betale 1,87% af ejerforeningens samlede budget.

Budgettet vedtages hvert år på den ordinære generalforsamling. Det årlige budget er pt. på kr. 520.000 (indeksreguleret).

Tilbage til Indeks

 

 


Garager

Garagerne ejes pt. af JELA Invest: c/o Lars Kyhl Nielsen [lk@kapas.dk], og udlejes til folk fra nær og fjern. Den udvendige vedligeholdelse påhviler ejerforeningen.

Det er ikke tilladt at parkere biler eller cykler foran garagedøre, ligesom garagelejerne opfordres til altid at parkere deres biler i garagerne, og ikke optage øvrige pladser i gården.

Tilbage til Indeks

  


Hjemmeside

Ejerforeningens hjemmeside version 1 så dagens lys juli 2000. I 2010 er har forningens hjemmeside fået et ansigtsløft og vi er overgået til nutidens standarder for hjemmesider, således vedligeholdelsen af hjemmesiden fremtidsikret.

 

Hjemmesiden er en vigtig brik i bestyrelsens bestræbelser på at give medlemmerne af foreningen en så god og aktuel opdatering af hvad der rør sig i ejerforeningen og vores ejendom.

Endvidere er siden også et godt udgangspunkt for en køber eller en sælger, idet langt de fleste nødvendige papirer i forbindelse med en handel kan findes på siden (såsom vedtægter, husorden, referater mv.).

 

Tilbage til Indeks

  


Husdyr

Med mindre andet særskilt vedtages, er det IKKE tilladt at holde husdyr. Hvis det særskilt bestemmes, at der i en opgang må holdes husdyr, skal samtlige andre ejere i samme opgang, skriftlig tilkendegive at de accepterer et husdyr. Ansøgning vedlagt de skriftlige accepter sendes til bestyrelsen til endelig afgørelse.

 

Såfremt det ikke er til væsentlig gene for andre kan pasning accepteres. Dog kun i relativt begrænsede perioder.

Tilbage til Indeks

 

 


Håndværkerliste

Ejerforeningen har igennem de senere år fået et godt samarbejde med en række håndværkere / specialister, som vi varmt kan anbefale ejerforeningens beboere.

Listen ajourføres løbende, så har du nogen kommentarer til listen, er du velkommen til at maile dem til foreningens administrator.

Den aktuelle liste ser således ud:

 

 

VVS (VIGTIGT - Se nedenfor under 1):

Sakskilde VVS ApS

Egestubben 4, Næsby

5270 Odense N

Tlf.: 7070 7719

 

 

Låseservice:

Odense Låseservice A/S

Roersvej 37 

5000 Odense C

Tlf. 7077 7981 (døgnservice)

www.laas.dk

Elektriker:

Aut. El-installatør Kai Hansen

Odensevej 107, Hjallese

5260 Odense S

Tlf: 6619 4500

www.kai-hansen.com

 

 

Maler:

Bellinge Malerforretning ApS

v/Carl Erik Johansen

Flittig Lise Vej 72, Bellinge

5250 Odense SV

Tlf.: 6596 1269

 

 

Kloakarbejde:


FKS-Slamson

Teknikvej 36

5260 Odense S

Tlf.: 7022 1620 (døgnvagt - Odense)

 

 

Tømrer:

Kajbergs Byg ApS

v/Rune Kajberg

Lumby-Tårup-Vej 51, Lumby-Torp

5270 Odense N

Tlf.: 6165 2160

www.kajbergs.dk

 

Murer:

Murermester Mikael Madsen

Bellingevej 112, Bellinge

5250 Odense SV

Tlf.: 2149 0135

 

 

 

1) Såfremt beboere eller ejere i foreningen skal have udført VVS-arbejde i deres lejlighed, skal Sakskilde VVS ApS kontaktes herom, inden arbejdet igangsættes, således at de kan vurdere, i hvilket omfang det berører ejendommens fælles installationer. 

 

Tilbage til Indeks

 

 


Indeklima

I de senere år er der en række ejere der har oplevet at deres bolig er blevet muggen. I langt de fleste tilfælde er dette adfærdsbetinget!

Før du forsøger at involvere bestyrelsen / administrator i bekæmpelsen heraf, bedes du venligst lige huske på følgende gode råd til forebyggelse af mug og skimmel:

 

1) Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser.

2) Tænd emhætten, når du laver mad.

3) Luk døren til badeværelset, når du er i bad.

4) Hæng ikke tøj til tørre i boligen.

5) Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne.

6) Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter.

7) Få selv små vandskader repareret hurtigt.

Tilbage til Indeks

 


Information

Det er bestyrelsens bestræbelser at give medlemmerne en så god, fyldig og aktuel information om foreningens virke. 

Medlemmer kan opnå information på følgende måder:

Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen holder jævnligt møder, hvor alle er velkommen til deltage. Også selvom man ikke har noget på hjertet, men blot er nysgerrig efter at vide hvad der sker. Kontakt et bestyrelsesmedlem og hør hvornår det næste bestyrelsesmøde finder sted.

Opslagstavler: I stueplan i hver opgang hænger der en opslagstavle, hvor der løbende vil blive sat aktuelle opslag på. Her vil du bl.a. kunne finde referat fra seneste bestyrelsesmøde mv.

Hjemmeside: På foreningens hjemmeside findes referater og informationer siden 2000. Endvidere kan du på siden finde en lang række øvrige interessante og nyttige oplysninger.

Administrator og bestyrelsen: Og endelig er du selvfølgelig til enhver tid velkommen til at kontakte administrator på e-mail eller pr. telefon, hvis du har akut behov for at få noget konkret at vide. Administator og bestyrelsen er jo netop til for din skyld……….

Tilbage til Indeks

 


Internet

Internet udbydes bl.a. af Næsby Antennelaug, se www.nal-medienet.dk

 Tilbage til Indeks

 


Kloakrensning

Det er strengt forbudt selv at forsøge at foretage kloakrensninger.

Får du et problem med kloakken skal du kontakte foreningens administrator, som så vil hjælpe dig med at løse problemet, samt rekvirerer eventuelle håndværkere.

Ejerforeningen betaler som udgangspunkt rensningen, med mindre at forstoppelsen kun kan henføres til dit eget afløb fra vasken ud til faldstammen.

Tilbage til Indeks

  


Køber

Har du købt en lejlighed i ejendommen, skal du huske følgende ting:

  • Kontakt hurtigst muligt ejerforeningens administrator, og meddel at du har overtaget lejligheden.
  • Forespørg endvidere administrator om den tidligere ejer har noget udestående med foreningen. Såfremt den tidligere ejere har gæld til foreningen, overtager du nemlig forpligtigelsen fra den dag du overtager lejligheden.
  • Gennemlæs grundigt foreningens vedtægter og husorden.
  • Og meddel gerne straks bestyrelsen, hvis du er interesseret i at deltage i foreningens arbejde.

Fællesarealer (trapper og fortov) skal efter indflytningen efterlades i pæn stand. Er trapperne blevet beskidte i forbindelse med indflytningen skal de gøres rene. Hvis dette ikke sker, vil foreningen bede et rengøringsfirma udføre opgaven, hvorefter regningen sendes til dig.

Tilbage til Indeks

 


Opbevaringsrum

Ejerforeningen råder over en række opbevaringsrum (på 8-30 m2) i kælderen til ejendommen. Ønsker man at leje et opbevaringsrum kan man kontakte administrator, der enten vil henvise til et ledigt rum ellers skrive en på venteliste. Opbevaringsrum lejes for mellem 100-400 kr. månedligt. 

Tilbage til Indeks

 


Parkeringskort

Parkeringskort til parkering i bil foran ejendommen kan købes hos Odense Kommune (Borgerservice) Skulkenborg. Medbring pas og original registreringsattest.

Tilbage til Indeks

 


Sælger

Har du solgt din lejlighed i ejendommen, skal du huske følgende ting:

Giv administrator meddelelse om at du fraflytter.

Husk at oplyse om din ny adresse, idet vi skal bruge den når varmeregnskabet skal gøres op.

Fællesarealer (trapper og fortov) skal efter fraflytningen efterlades i pæn stand. Er trapperne blevet beskidte i forbindelse med flytningen skal de gøres rene. Hvis dette ikke sker, vil foreningen bede et rengøringsfirma udføre opgaven, hvorefter regningen sendes til dig.

Tilbage til Indeks

 

 


Varmeregnskab

Målere aflæses omkring skæringsdatoen af en medarbejder fra Brunata A/S. Aflæsningen finder som regel sted om formiddagen, og du bør derfor så vidt muligt sørge for at der er adgang til din lejlighed.

Årsregnskabet fremsendes i starten af oktober måned.

Såfremt du har spørgsmål til varmeregnskabet bedes du først henvende dig til foreningens administrator, inden du i givet fald kontakter Brunata selv.

Varmeforbruget i Falen 6-14 varierer meget fra lejlighed til lejlighed. Ønsker du at spare på dit forbrug, kan vi videregive følgende gode råd:

1) Lad aldrig vinduerne stå åbne i længere tid – udluftning skal ske ved 2-3 gange i døgnet at åbne vinduerne i ca. 5 minutter (gerne gennemtræk), således at al fugt og dårlig luft trækkes ud.

2) Husk at lukke for alle radiatorer, mens du lufter ud.

3) Termostatventilerne stilles tilbage til oprindelig indstilling, når vinduerne igen er lukkede.

4) Sørg altid for, at luften har fri passage omkring radiatorerne, hvis ikke sendes varmen retur til fjernvarmeværket!

5) Har du flere radiatorer, skal de alle bidrage til opvarmningen! For at sikre dette kan du føle, hvor langt ned de er varme, og derefter regulere termostatventilerne, således at radiatorerne "trækker" tilnærmelsesvis lige meget.

6) Det er altså ikke nok at justere termostatventilerne til samme indstilling, idet ventilernes justering ikke nødvendigvis er nøjagtig nok.

7) Er der flere rum i boligen, og der ønskes en lavere temperatur i et af dem, skal man blot sørge for, at døren altid er lukket til rummet. Husk også at udlufte i sådanne rum.

8) Luk ikke helt for varmen om natten, sænk blot rumtemperaturen nogle grader; det gøres ved at skrue ned fra f.eks. 3 til 2.

9) Ved længere tids bortrejse kan temperaturen sænkes yderligere et par grader.

10) Efter fyringssæsonen lukkes radiatorventilen helt.

11) Anskaf dig et termometer, og hæng det på en indervæg.

12) Er lejligheden forsynet med målere, så aflæs dem eller den med jævne mellemrum og slip for grimme overraskelser. Spørg eventuelt din nabo, hvor meget han/hun har brugt, og se på den måde, hvor meget dit forbrug afviger!

13) Forvent ikke at dit forbrug skal være det samme som naboens, men hvis dit forbrug er højest så benyt snakken med naboen til at forberede dig selv på en lidt større regning, eller start igen øverst på siden.

Tilbage til Indeks

 


 

Vaskekælder, installationer

Tilbage i tiden betalte ejerforeningen for at der blev trukket en vandledning oppe under loftet, som alle kunne koble sig på.

Fra den fælles vandledning, kan trækkes et rør til den vaskemaskine man ønsker opsat. På dette rør skal være monteret en vandmåler, som skal anmeldes og registreres til Brunata via administrator.

Udgift til opsætning og reparation af dette vandrette rør fra den fælles vandledning betales af den enkelte ejer. Tilsvarende for opsætning af elstik.

Brugsretten tilfalder en ejer så længe at forbindelse ønskes opretholdt. En forladt installation refunderes ikke af ejerforeningen.

Udgift til vedligehold af vandret fælles rørledning under loftet betales af ejerforeningen, medmindre der er udøvet hærværk på rørledning. I så fald betaler den skyldige selv.

 

Tilbage til Indeks

 

 

 


Vedligeholdelse

Jf. ejerforeningens vedtægter har du en række forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af din lejlighed.

Udgangspunktet er at du selv skal sørge for alt indenfor lejlighedens fire vægge. Alle udvendige ting tager ejerforeningen sig af. Denne afgrænsning gælder både i forbindelse med det rent praktisk/administrative såvel som det økonomiske.

Der er dog en række situationer hvor det kan være svært at skelne.

For at gøre det lettere for dig, har vi udarbejdet følgende oversigt.

Tilbage til Indeks

 


Vedtægter

Som ejer er du automatisk medlem af ejerforeningen.

Ejerforeningen er underlagt en rækker ”spilleregler” som er nedskrevet i vedtægterne.

 

Tilbage til Indeks

Infobanner